Hendrik Maertens
interieurinrichting
schrijnwerk op maat

Restauratie

Bezit u een schilderij of beschilderd kunstvoorwerp dat een reiniging, restauratie of herstelling nodig heeft? Hebt u een oud schilderij geërfd en wenst u hier de waarde van te kennen?Een gespecialiseerd team binnen schrijnwerk Hendrik Maertens levert conservatie en restauratie van schilderijen op doek en houten paneel, pastelwerk en beschildering op kunstvoorwerpen.

Bevindt uw schilderij zich in goede of redelijke staat, dan voeren wij een conservatie met reversibele producten uit tegen verder verval. Op die manier behoudt uw werk zijn waarde en wordt het zorgvuldig bewaard voor de toekomst. Gaat het om kleinere schilderijen, dan worden deze in ons atelier behandeld. Grotere schilderijen komen wij ter plaatse conserveren.

Heeft uw schilderij doorheen de tijd helaas schade geleden? Dan kunnen we na gezamenlijk overleg overgaan tot restauratie. Zo staan we in voor het herstellen van scheuren en deuken in het doek, een grondige reiniging of het verwijderen van verkleurde of mat geworden vernislagen. Met vakkennis, ervaring en de correcte materialen brengen we uw schilderij zo goed mogelijk terug tot zijn originele staat. We leveren u bovendien een gedetailleerd restauratieverslag ter informatie bij verkoop of toekomstige behandelingen.

U kan bij Hendrik Maertens ook terecht voor het schatten van de waarde van schilderijen. Onze ruime kennis van de veilingwereld en ervaring als restaurateur en patrimonium beheerder van kunstcollecties zorgt er voor dat u een eerlijke, correcte waardeschatting krijgt.

Interesse? Neem dan nog vandaag contact op per mail of bel op het nummer 0478 62 59 67. We leggen vervolgens een afspraak voor bezichtiging met u vast.